فایل word بازی جمع عدد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

وژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد

توضیحات:

دانلود فایل word بازی جمع عدد.


این بازی ویندوزی دو عدد را بصورت تصادفی نمایش می دهد و کاربر باید در زمان 5 ثانیه (که این زمان توسط timer محاسبه می شود) این دو عدد را با هم جمع کند در صورتی که کاربر اشتباه جمع کند یا زمان او به پایان برسد پیغام False نشان داده می شود و در صورتی که کاربر مقدار صحیح را وارد کند پیغام Bravo نشان داده می شود.

این بازی دو Button به نام های شروع و خروج دارد

دکمه ی شروع بازی جدیدی آغاز می کند با اعداد جدید

دکمه ی خروج فرم را می بندد و از برنامه خارج می شودلینک کمکی