فایل word برنامه ی دریافت تعداد نامشخصی عدد و حذف صفر های آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

وژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد

توضیحات:

فایل word برنامه ی دریافت تعداد نامشخصی عدد و حذف صفر های آن.


این برنامه در محیط console می باشد که توسط متدی استاتیک تعداد نامشخصی عدد را دریافت می کند سپس هر عدد را به صورت جداگانه بررسی می کند و صفر های موحود در عدد را چه ابتدا ، وسط و چه انتهای عدد را حذف می کند، سپس اعداد را بدون صفر چاپ می کند.


برای مثال اعداد 504010 و 007900560 را بعنوان ورودی دریافت می کند و خروجی زیر را ایجاد می کند :


Number 504010 without Zero is 541

Number 007900560 without Zero 7956لینک کمکی